Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var med och bidra i inventering av varg

Varg

För att ta reda på om det eventuellt finns fler eller färre vargar än vad inventering hittills visat behövs allmänhetens och jägares hjälp. Här kan du läsa vad du ska göra om du hittar vargspillning.

I höst och vinter kommer all funnen vargspillning att analyseras i en totalinventering i Sverige. Syftet med detta är att ta reda på om det eventuellt finns fler eller färre vargar än vad inventeringen hittills visat. För att inventeringen ska kunna genomföras på ett bra sätt som möjligt behövs hjälp av allmänheten och jägare med att samla och skicka in vargspillning. All vargspillning är av intresse i insamlingen, men även rapporter om vargspår eller synobservationer av vargar är viktiga. Inventeringen pågår fram till den 31 mars 2020.

Hur går det till?

För att konservera det DNA som finns i vargspillningarna måste dessa torkas så fort som möjligt. Därför skall funnen spillning stoppas i ett provrör med ett material som heter Silica. Ju kortare tid från det att ni hittat spillningen till att det stoppas i röret med Silica desto större chans för bra resultat. Provrör med Silica finns att hämta på ett antal utlämningsställen spridda över länet.

Här hittar du alla utlämningsställen. Klicka på ikonerna för mer information om respektive utlämningsställe. Länk till annan webbplats.

Lämna spillningsprovet till Länsstyrelsen Gävleborg eller kontakta någon av länets naturbevakare för insamling. Hittar du vargspillning kan du också gärna rapportera fyndet på Skandobs.se Länk till annan webbplats. eller i mobilappen Skandobs, alternativt kontakta Länsstyrelsens naturbevakare via telefon.

Ramsjö, Hans Nordin, 010-225 15 04
Ljusdal, John Halvarsson, 070-244 50 60
Alfta, Sone Persson, 070-240 28 63
Los, Tony Eriksson, 070-337 94 73
Färila, Hans Blomgren, 010-225 15 03
Hudiksvall/Gnarp, Kenneth Bergström, 070-226 11 31
Gävle, Göran Vesslén, 010-225 14 71
Gävle, Jan Moberg, 010-225 14 52
Gysinge/Österfärnebo, Ingvar Westman, 010-225 15 54
Sandviken/Bovik, Per Johansson 072-206 76 80

Provrör finns även att få tag på via Svenska Jägareförbundet.
Här hittar du kontaktuppgifter till jaktvårdskretsarnas rovviltsansvariga Länk till annan webbplats..

Vad gör ni som inte har ett insamlingsrör?

Har du inget rör men hittar spillning kan du ändå plocka den i en påse men för att inte starta nedbrytningen ska påsen inte stängas och den ska förvaras torrt och svalt. Observera att spillningar är känsliga för omfrysningar. Ni behöver därefter kontakta någon av länsstyrelsen naturbevakare eller jägareförbundets rovviltsansvariga så snart som möjligt för upphämtning.

Varför?

Inventeringen görs för att få en så korrekt bild som möjligt av totala antalet vargar i landet. Idag beräknas antalet vargar utifrån antalet funna föryngringar multiplicerat med 10 för att få fram totala antalet individer. Denna omräkningsfaktor ska nu utvärderas för att se om siffran 10 stämmer alternativt om den är högre eller lägre.

Hur vet jag vad som händer med insamlad spillning?

Länsstyrelsen registrerar inkomna prover löpande och ni kan följa dessa på www.rovbase.se Länk till annan webbplats..

Läs mer på Svenska Jägareförbundets webbplats Länk till annan webbplats.


Kontakt