Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höstblomningar

Höstblomning

Informationscentralen har under de senaste dagarna fått in tre rapporter om algblomningar längs kusten eller uppspolade på stranden. En av blomningarna provtogs och har efter analys visat sig bestå av toxiska cyanobakterier. Informationscentralen rekommenderar att man undviker kontakt med vattnet och ansamlingar på stränderna.

Informationscentralen har under de senaste dagarna fått in tre rapporter om algblomningar längs kusten eller uppspolade på stranden. En av blomningarna provtogs och har efter analys visat sig bestå av toxiska cyanobakterier. Informationscentralen rekommenderar att man undviker kontakt med vattnet och ansamlingar på stränderna.

Informationscentralen för Bottniska viken har under den senaste veckan fått in algblomningsrapporter från Söderhamns kommun, Hudiksvalls kommun samt från Gävle kommun. Algblomningarna har varit illgröna eller turkosa till färgen. Blomningarna i Hudiksvall (Hornslandet) samt i Gävle (Eskön) hade även spolats upp på stränderna. Prov togs på blomningen vid Baggsundet, Söderhamns kommun. Efter analys av Umeå marina forskningscentrum visade det sig att blomningen bestod av många olika cyanobakterier; Dolichospermum sp., Nodularia sp., Planktothrix agardhii och Aphanizomenon sp. Nodularia och Planktothrix agardhii är kända för att producera gift, medan de andra två arterna är potentiellt giftiga. Informationscentralen råder därför allmänheten att undvika kontakt med vattnet och med ansamlingarna på stränderna.

Höstblomningar - utspilld målarfärg på stränderna

De klart turkosa ansamlingarna man ibland kan se på stränderna, främst under hösten, består av cyanobakterieavlagringar. Dessa brukar liknas vid utspilld målarfärg. Det är gamla blomningar, alltså döda cyanobakterier, som spolats upp på land. Även dessa torkade cyanobakterier kan utgöra en risk för till exempel hundar och småbarn, eftersom de fortfarande kan vara giftiga. Informationscentralen råder därför speciellt hundägare och föräldrar att hålla koll på sina hundar och barn vid strandkanten, speciellt om man ser dessa avlagringar.

Rapportera om du ser algblomningar!

Under hösten kan nya algblomningar uppstå. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111.

Algblomningar - vad är det? Länk till annan webbplats.

 

Kontakt