Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snart har alla omhändertagna hundar fått nya hem

Hundar

Vi får en del frågor om hur det går i det stora hundärende som vi på Länsstyrelsen Gävleborg hanterar. Vi arbetar för fullt med försäljning av hundar till nya ägare. I dagsläget återstår drygt 25 hundar att omplacera.

Sammanlagt har vi fått in nära 400 intresseanmälningar från personer som är villiga att att erbjuda någon av de omhändertagna hundarna ett nytt hem. Det gör att vi bedömer att vi kan hitta nya hem till samtliga hundar.

Stopp för intresseanmälningar

På grund av hög arbetsbelastning har länsstyrelsen inte möjlighet att ta emot fler intresseanmälningar i det här ärendet. Alla som hittills anmält intresse kommer dock få en fråga om de kan tänka sig att stå kvar på listan även framöver om det uppstår nya behov av omplaceringar.

De positiva signaler länsstyrelsen fått tidigare vad gäller hundarnas förbättrade hälsotillstånd fortsätter, djurhemmen rapporterar att hundarna mår allt bättre. Även flera av de nya hundägarna har hört av sig och berättat om hundar som börjat finna sig väl tillrätta i sina nya hem.

Kontakt