Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

90 miljoner till vatten- och fiskevård i Gävleborgs och Jämtlands län

Voxnan

Voxnan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelserna i Gävleborgs och Jämtlands län har gemensamt fått 90 miljoner kronor för insatser i Ljusnan, Voxnan och Gimån. I första hand gäller det åtgärder för att återställa miljön i vattendragen, ta bort vandringshinder för fisk och återintroducera flodpärlmusslor.

Projektet startar hösten 2019 och sträcker sig över sex år. Länsstyrelsen i Gävleborg äger projektet men det genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtlands län, Bräcke, Härjedalens, Ljusdals och Ovanåkers kommuner, SCA, Skogsstyrelsen och Sportfiskarna. Projektet finansieras huvudsakligen via EU:s LIFE-fonder (60 procent) och Havs- och vattenmyndigheten samt via medfinansiering från Region Gävleborg och de deltagande parterna.

– Äntligen efter flera års arbete så får vi nu möjlighet att jobba för en bättre miljö i dessa vattendrag. En viktig del initialt är planeringen och dialogen med berörda, säger Fredrik Stjernholm, enheten för miljö vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Projektet ska bidra till en ökad biologisk mångfald
Projektet kommer att bidra till en vattenmiljö med mer naturliga livsmiljöer, ökad biologisk mångfald samt till mer fisk i älvarna. De lokala fiskevårdsområdena kommer att ges möjlighet att ytterligare utveckla sina fiskevatten. Sammantaget kommer fisket i älvarna att förbättras vilket gynnar länets invånare direkt men också indirekt genom att besöksnäringen utvecklas och skapar lokala arbetstillfällen. I projektet ingår även omfattande satsningar på information, dialog och utbildning i vattenvårdsfrågor riktade till skolor, markägare och allmänhet.


Kontakt