Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Sågtjärnsskogen bildas

Sågtjärnen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen beslutade idag 16 september att bilda Sågtjärnsskogens naturreservat, ett område cirka 20 km sydväst om Bollnäs. Reservatet är 53 ha stort, med naturskog och vatten.

Området som blir naturreservat omfattar Sågtjärnen och de skogklädda höjderna sydost om tjärnen. De höga naturvärdena i området är knutna till den gamla, brandpräglade barrskogen. Spår av branden syns fortfarande genom brandljud på tallar och gamla kolade stubbar. Arter som visar på höga naturvärden förekommer, som kolflarnlav, kattfotslav, gammelgransskål och dropptaggsvamp. Spår efter hackspetten spillkråka har setts.

I den del av Sågtjärnsbäcken som rinner genom reservatet finns den hotade arten flodpärlmussla. Det finns få stigar i området, men Finnskogsleden passerar nära.

Markägaren anmälde området för naturreservatsbildning inom Nya Kometprogrammet (Kompletterande metoder för skydd av värdefull skog) och har tecknat avtal om intrångsersättning. Tack vare det kan området nu bli naturreservat.

Beslut och skötselplan, Sågtjärnsskogens naturreservat Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Peter Ståhl, 010-225 12 47, peter.stahl@lansstyrelsen.se
Sofia Engberg, sofia.engberg@lansstyrelsen.se

Kontakt