Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marsjön-Bondsundet föreslås bli naturreservat

Området har kontakt med havet via Sörsundet. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att ett område 6 km sydost om Norrfjärden i Gävle kommun, kallat Marsjön-Bondsundet, ska bli naturreservat. Området är 225 ha stort.

Det föreslagna naturreservatet är en del av det flacka kustlandskapet mellan Hamrångefjärden och havet. Sjöarna Marsjön och Bondsundet omges av våtmarker med höga naturvärden och värdefulla naturskogar, ofta med påfallande stort inslag av lövträd.

Området ger fina exempel på hur landhöjningskustens forna havsvikar avsnörts till insjöar som därefter succesivt växer igen till våtmarker och myrar i olika utvecklingsstadier. Vattenområdena uppvisar ovanligt välutbildade utvecklingsserier från brackvatten till näringsfattigt sötvatten, av högt naturvetenskapligt och pedagogiskt värde. Naturreservatet omfattar även natur som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Förslaget till bildande av Marsjön-Bondsundets naturreservat har möjliggjorts genom en markaffär mellan Bergvik Skog AB, numera Stora Enso Skog AB, och Naturvårdsverket.

Ett förslag till beslut och skötselplan har skickats på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 15 oktober 2019.

Förslag till beslut, Marsjön-Bondsundets naturreservat Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt