Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hem säkrade åt de utsatta hundarna

Omkring 200 personer har visat intresse för att ta hand om de hundar som omhändertagits i norra Gävleborg.

– Nu behöver vi inga fler, säger Sara Sundin, funktionsansvarig på Länsstyrelsen.

Intresseanmälningarna har strömmat in via sociala medier, e-post och telefon. Länsstyrelsen gör bedömningen att det nu finns tillräckligt med underlag för att möta behovet.

– Vi väljer ut de intresserade utifrån när de inkom med intresseanmälan, om de angivit några specifika möjligheter att ta emot en viss typ av hund samt eventuella övriga praktiska förutsättningar, säger Sara Sundin.

Innan någon erbjuds att köpa en hund kontrolleras den mot länsstyrelsens register över personer som brustit i sin djurhållning tidigare.

Hur många hundar som kommer att bli aktuella för omplacering är ännu oklart. Veterinärbesiktningar pågår fortfarande.

Innan länsstyrelsen säljer eller överlåter ett djur ska en bedömning av värdet på djuret göras. Faktorer som kan påverka värdet och därmed priset är typ av djur, ras, ålder och hälsotillstånd. Bedömningen av värdet görs till exempel genom att prata med rasorganisationer och att titta på vilka prisnivåer som olika typer av djur har vid försäljning. 

Alla som har anmält intresse för att ta hand om någon av hundarna kommer att få återkoppling från länsstyrelsen när placeringarna är klara.

Hur mår hundarna?

Hundarna är placerade på djurhem och får där professionell skötsel. De hundar som eventuellt är i behov av veterinärvård får det.

Veterinärbesiktningarna av hundarna kommer att bli klara inom kort. Länsstyrelsen har en skyldighet att hantera denna typ av ärenden skyndsamt. Innan myndigheten går vidare med beslut i ärendet ställer dock förvaltningslagen krav på att berörda ska ges möjlighet att yttra sig, det för att myndighetens handläggning och beslutsfattande ska ske på ett rättssäkert sätt. Beslut om vad som ska hända med hundarna kommer därför tidigast att fattas under kommande vecka.

Kontakt