Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av skarv 2019

Under 2019 har länsstyrelsen beviljat störningsåtgärder mot skarv för att förhindra etablering, på olika platser längs länets kust.

Under 2019 har länsstyrelsen beviljat störningsåtgärder mot skarv för att förhindra etablering, på olika platser längs länets kust.

Totalt sett påträffades 3 656 skarvbon i länet. Av dessa hade häckningen fullföljts i 3 300 bon. Under det senaste året har antalet fullföljda skarvhäckningar ökat i länet.

På uppdrag av länsstyrelsen utförde tre ornitologer inventering av skarvbon på alla sedan tidigare kända skarvhäckningslokaler och på nya lokaler som kommit till inventerarnas kännedom under säsongen.

Inventerarna noterade även om häckningarna verkar ha fullföljts, om häckningen avbrutits med följd att bona lämnats i förtid samt om bona var belägna på marken eller i träd. Liknande inventeringar har utförts sedan 2012.

Under 2019 har länsstyrelsen beviljat störningsåtgärder mot skarv för att förhindra etablering, på olika platser längs länets kust. Störning har utförts utanför Skärså på öarna Vitoren och Tvågraneskär, vid Fliskärsvarvet på ön Lusholmen och utanför Gävles kust på ön Leharen.

Skarvar har inte påbörjat häckning efter att störningsåtgärderna avslutats på angivna öar. Störning har även utförts vid Ljusnans mynning för att reducera allvarlig skada på fisk i samband med smoltutsättning.

Kontakt