Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Laxen tillbaka uppe i Dalälven för första gången på flera decennier

Projekt ”Återintroduktion av lax i Dalälven” har under våren utrett möjligheterna för att laxfiskar åter igen ska kunna födas och överleva uppe i Dalälven. Projektet har satt ut laxrom på plats i de nyligen restaurerade strömsträckorna i Gysinge med en ny metod. Detta är ett viktigt steg för att återskapa naturliga ”vilda” populationer av lekande lax och havsöring efter flera årtionden.

Projektet ”Återintroduktion av lax i Dalälven” är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborgs och Uppsala län, Vattenfall och Fortum. Projektet har godkänts av Naturskyddsföreningen och finansieras till största del av Vattenfalls och Fortums miljöfonder.

Under projektet finns nu för första gången på mycket länge laxrom på plats i bottnarna av strömsträckorna nära Gysinge i Uppsala och Gävleborgs län. Rommen har lagts i specialgjorda askar som ställts ut i baljor för att projektet ska kunna studera resultatet av den biologiska återställningen; restaureringen som genomförts av strömsträckorna i nedre Dalälven i detalj.

Klarar laxrom vintern ute i denna hårda miljö, har ynglen kläckts och överlevt sin första säsong i ”frihet”?

Resultatet är viktigt vid kommande restaureringar av strömsträckor vid flera forsområden, där vi kommer att anlägga och återskapa lekbottnar.

– Det ska bli otroligt spännande att få veta om vi lyckats återskapa naturliga lek- och uppväxtområden där lax kan leka och rom och yngel överleva i en reglerad älv, säger Kalle Gullberg, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Gävleborg.

– Vattenkraften spelar en viktig roll i det svenska energisystemet och genom samverkansprojekt av det här slaget kan vi bidra till att hitta faktabaserade lösningar för att öka den biologiska mångfalden i Dalälven, säger Erik Sparrevik, miljöspecialist vid Vattenfall Vattenkraft.

– Det är en utmaning att kombinera storskalig vattenkraftproduktion med självreproducerande bestånd av havsvandrande fisk. Genom projektet kommer vi få ökad kunskap om möjligheter och begränsningar. Den samverkan som etablerats mellan myndigheter och kraftbolagen i projektet är nyckeln för att komma vidare i frågan, säger Birgitta Adell, miljösamordnare vid Fortum Sverige AB.

Kontakt