Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu börjar älgjakten

Måndagen den 2 september börjar älgjakten i länets norra älgförvaltningsområden: Norra Hälsingland, Strömsbruk, Ljusdal-Ramsjö, Ljusnan-Voxnan, Voxna, Öster-Ljusnan, Långvind, Söder-Voxna och Gruvberget.

Jakten pågår till och med 25 september, därefter är det ett uppehåll i jakten, ett så kallat brunstuppehåll.

Jakten startar igen för länets norra älgförvatningsområden lördagen den 12 oktober. Jakten börjar måndagen den 14 oktober i de södra älgförvaltningsområdena.

I Gävleborgs län är det tillåtet att jaga älg till och med 28 februari 2020. Under jaktsäsongen 2019-2020 är målet att fälla 1814 tjurar, 2196 kor och 2764 kalvar i Gävleborgs län.

Målet med älgförvaltningen i länet är att få en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna. Detta innebär att älgstammens storlek genom lämplig avskjutning ska anpassas till fodertillgången, skador på skog, de areella näringarna och trafiksäkerheten. Dessutom ska älgjakten vara produktionsanpassad. Älgbetesskadorna har ökat och ligger över uppsatta mål vilket innebär att älgavskjutningen kommer att öka.

Älgförvaltningsområden

Länet är indelat i 14 älgförvaltningsområden. Tanken är att dessa ska avgränsa älgpopulationen med hjälp av barriärer i landskapet. I respektive älgförvaltningsområde samlas kunskap om de lokala förhållandena som påverkar älgförvaltningen. Hur många älgar som ska fällas styrs av målen i älgförvaltningsplanen.

Inom älgförvaltningsområdet inventeras älgstammen och betesskador regelbundet och utvecklingen följs upp mot förvaltningsplanen. Den praktiska jakten bedrivs i huvudsak inom älgskötselområdena som genom att omsätta sina skötselplaner bidrar till att målen uppfylls i älgförvaltningsområdet.

Kontakt