Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möte med viltförvaltnings-delegationen den 30 augusti

I fredags, den 30 augusti, hölls årets tredje möte med länets viltförvaltningsdelegation.

Till detta möte har ordinarie ledamöter kallats.

På mötet beslutades om nya förvaltningsnivåer för lodjur och varg. Därutöver informerade länsstyrelsen om viltskador på tamdjur orakade av stora rovdjur under 2019, resultatet av licensjakten efter björn, inventeringsresultat för stora rovdjur 2018/2019 och skarv 2019. Slutligen informerade länsstyrelsen om vad som är på gång inom vargförvaltningen.

Om vilförvaltningsdelegationen

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen innebär bland annat att vi ska informera om vilt och jaktens regler och leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren. Till sin hjälp har varje länsstyrelse en viltförvaltningsdelegation, som på regional nivå ska samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Viltförvaltningsdelegationen består av representanter för olika intressen inom området och delegationen träffas fyra gånger per år.

Kontakt