Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakten på varg i Ovanåker är avslutad

Varg

Vargen på bilden har ingenting med händelsen att göra.

Skyddsjakten på varg i Ovanåkers kommun är avslutad. Vargen, enligt bedömning en mager fjolårstik, ca 30-35 kg avlivades strax efter 18-tiden fredag 30 augusti i Lillbo inte långt från där angreppet på hunden skedde i onsdagskväll.

Under cirka en månads tid har en varg näst intill dagligen uppehållit sig på och omkring gårdar i ett område strax söder om Edsbyn, Ovanåkers kommun. Länsstyrelsen har mottagit ett tjugotal rapporter om att vargen upplevs oskygg och har vid flertalet tillfällen befunnit sig inom 15 meter från människor. Vargen har rört sig dagtid inom tätbebyggt område, jagat katt samt sökt upp tamdjur och hundar. Trots flertalet skrämselförsök från privatpersoner återkommer vargen.

Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt anger att skyddsjakt kan medges för
att förhindra allvarlig skada om det är sannolikt att en allvarlig skada kommer
att uppstå, vilket även framgår av 23 a § första stycket 3 jaktförordningen.
I det aktuella fallet har olägenheterna från vargen pågått intensivt under en
period på flera veckor. Den har redan angripit en hund i koppel och direkt
närhet till människa. Vargen har också skrämt upp tamdjur och orsakat oro för
boende. Risken att den orsakar ytterligare skada och att skadan kan bli av
allvarligare art är enligt länsstyrelsens bedömning uppenbar eftersom den
vistats på gårdar nästan dagligen trots skrämselförsök.

Länsstyrelsen gör bedömningen att de skrämselåtgärder som vidtagits är
tillräckliga för att konstatera att skrämsel inte är en lämplig lösning i detta fall.
Skrämseln har inte gett något resultat, utan vargen fortsätter att söka upp
människor, tamdjur och hundar. Det är därför Länssytrelsen nu har beslutat om skyddsjakt på den aktuella vargen.

Läs hela beslutet här. Pdf, 399.4 kB.

Kontakt