Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya fiskeregler längs kusten för att stärka kustnära bestånd

Fiskare

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya fiskeregler från 1 september längs kuststräckan från Västernorrland- till norra Uppsala län för att stärka kustnära bestånd.

Reglerna syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, framför allt öring, sik, gös och gädda. De nya reglerna innebär i korthet att fiske med nät begränsas på grundare vatten än tre meter under delar av året samt att den befintliga höstfredningen på samtliga vattendjup utökas till att gälla även Västernorrlands län. Dessutom införs minimimått, maximimått och fångstbegränsningar för fiske med handredskap efter gädda, gös och öring.

Läs hela pressreleasen på Havs- och vattenmyndighetens webblänk till annan webbplats

 

Kontakt