Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Prostitution på hotell, Bed & Breakfast och vandrarhem

Flicka fotograferad bakifrån. Hon sitter på en säng med en bunt sedlar i handen.

Länsstyrelsen i Västmanland genomförde i början av 2019 en kartläggning av prostitutionen på hotell, Bed & Breakfast och vandrarhem i Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län.

Syftet med kartläggningen är dels att få en bild av förekomsten av prostitution på hotell och andra boenden, dels att få en uppfattning om huruvida uthyrarna upplever att de behöver stöd i att hantera problemet. Kartläggningen ger också en bild av hur samverkan mellan de olika boendeformerna, Polisen och socialtjänsten fungerar.

Undersökningen visar att cirka en femtedel av de tillfrågade boendena har haft problem med prostitution. Resultatet visar även att det är få boenden, knappt åtta procent, som känner till de regionkoordinatorer som arbetar med både utbildning och socialt stöd när det gäller prostitution.

I nuläget är det endast 20 procent av boendena som utbildar sin personal i prostitutionsfrågan. De behöver få ökad kunskap om ämnet, till exempel i hur de ska känna igen prostitution, och de behöver tillgång till informationsmaterial som exempelvis checklistor. De behöver också få tillgång till informationsmaterial som visar utåt att de arbetar aktivt mot prostitution, till exempel dekaler.

Kartläggningen visar därutöver att olika bokningssajter behöver involveras i arbetet mot prostitutionen, då det är svårt för uthyrarna att motverka problemet när de inte själva sköter bokningen.

Kontakt