Publiceringsdatum: 28 juni 2019

Senast uppdaterad: fredag 28 juni, 09.42

Beslut om interimistiskt förbud

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken den 24 juni 2019 beslutat om interimistiskt förbud att vidta vissa åtgärder utan tillstånd inom några områden i brandområdet kring Ängra, Kårböle och Enskogen i Ljusdals kommun.

Beslutet gäller för de områden där naturreservat planeras att bildas och omfattar ca 915 ha.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 4804-2019). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.htmllänk till annan webbplats.

Kontakt