Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen lanserar en kampanj mot sexköp

Bild som beskriver att om du köper sex begår du ett brott och riskerar fängelse.

Om du köper sex begår du ett brott och riskerar fängelse.

Länsstyrelsen Gävleborg driver just nu en förebyggande kampanj i samarbete med Gävle kommun och Polisen. Vi vill motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster och öka medvetenheten om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Kampanjen genomförs över sommaren eftersom det innebär en ökning av tillresta som vistas i kommunen, som i vissa fall kommer från länder där sexköp är lagligt.

- Med kampanjen vill vi informera alla som vistas i Gävle kommun att sexhandel inte är tillåtet och på så sätt kunna förebygga en eventuell efterfrågan av att köpa sexuella tjänster säger Malin Eriksson, samordnare Länsstyrelsen Gävleborg.

I Sverige är köp av sexuell tjänst förbjudet, men inte försäljning av sexuella tjänster. Lagen trädde i kraft 1999, efter att man slagit fast att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor och ett uttryck för ojämlikhet.

Kampanjen kommer främst att spridas via sociala medier. Målgruppen är allmänheten, med ett särskilt fokus på sexköpare eller potentiella köpare av sexuella tjänster.

Kontakt