Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu hävs tillträdesförbudet i brandområdet i Ljusdals kommun

Brandområdet

Bild från brandområdet i Ljusdals kommun. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Sedan bränderna sommaren 2018 har brandområdet i Ljusdals kommun varit avstängt för allmänheten. Nu har Länsstyrelsen gjort bedömningen att tillträdesförbudet kan hävas från och med 24 juni 2019.

Länsstyrelsen har tillsammans med sakkunniga från skogsbolagen gjort en flygning över området. Den visade att det nu inte längre finns några glödgropar under marken. Länsstyrelsen har sedan gjort bedömningen att skogen är så pass säker att tillträdesförbudet har hävts. Karta över brandområdet finns under relaterad information längst ner på sidan.

Var försiktig i brandområdet

Du kan resa genom området via väg 84 och 296, men du behöver ändå vara försiktiga när du vistas i brandområdet.

– Vid starkare vindar och speciellt byiga vindar i samband med kraftigt regn, åskskurar ska du inte vistas i skogen. Det gäller speciellt kantområden där träd nyligen fallit och blottat andra träd som inte varit utsatta för blåst tidigare eller runt våtmarker. Det är inte förbjudet att besöka området men vi uppmanar allmänheten att vara försiktig, säger Jimmy Westin, funktionen för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Gävleborg.

Arbeten pågår i området

I områden som är eller ska bli naturreservat lämnas brandskadad skog kvar för att utvecklas fritt och många nya arter har nu möjlighet att etablera sig där. Där kan andra regler gälla.

Allemansrätten ger dig en unik möjlighet att röra dig i naturen, med respekt för natur och djurliv samt hänsyn till de som bor och arbetar i området.

På vissa ställen i brandområdet pågår det fortfarande avverkning och återställning av vägar och brandgator. Tänk på att hålla avstånd till skogsmaskinerna och se upp för timmerbilar på skogsvägarna.

Vanliga frågor och svar

Vi bedömer att det går att vistas i den brandskadade skogen men du bör vara försiktig och uppmärksam även nu efter att förbudet är hävt.

Länsstyrelsen har tillsammans med sakkunniga från skogsbolagen gjort en överflygning över området. Den visade att det nu inte längre finns några glödgropar under marken. Tillsammans med de som verkar i området och sakkunniga har Länsstyrelsen gjort bedömningen att skogen är så pass säker att man nu hävt tillträdesförbudet.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att skogen är så pass säker att man nu hävt tillträdesförbudet. Men vid starkare vindar och speciellt byiga vindar i samband med kraftigt regn och åskskurar ska du inte vistas i skogen. Det gäller speciellt kantområden där träd nyligen fallit och blottat andra träd som inte varit utsatta för blåst tidigare eller runt våtmarker.

Du kan resa genom området via väg 84 och 296, men du behöver ändå vara försiktiga när du vistas i brandområdet.

Det är nu tillåtet att besöka den branddrabbade skogen men du bör vara försiktig när du vistas i området. Var inte ute i skogen när det blåser mycket. Vi bedömer att det faller något fler träd i den branddrabbade skogen jämfört med en normal skog. Träd som ser friska ut kan ha avbrända rötter och falla ljudlöst.

Allemansrätten gäller nu här precis som i en vanlig skog.

Det betyder att allemansrätten åter gäller. Det är inte längre förbjudet för utomstående att besöka området.

I områden som är eller ska bli naturreservat lämnas brandskadad skog kvar för att utvecklas fritt och många nya arter har nu möjlighet att etablera sig där. Där kan andra regler gälla.

Du vänder dig till polisen med ordningsfrågor. Ring 114 14.

Kontakta Ljusdals Räddningstjänst om du hittar brandslang eller annan släckningsmateriel.

Du ringer 112. Det är en ordinarie räddningsinsats.

Kontakt