Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Interimistiskt beslut om förbud inom brandområdet

Skog som brunnit sommaren 2018

Inom de delar av brandområdet som planeras bli naturreservat har länsstyrelsen den 24 juni beslutat om förbud mot att utan tillstånd avverka, röja, odla skog, utföra någon annan skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande och döda träd.

Beslut om interimistiskt förbud Pdf, 2.7 MB.

Beslutet gäller från den 1 juli för de områden där naturreservat planeras att bildas, sammanlagt ca 915 ha, och tas med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken.

Syftet med de planerade naturreservaten är att bevara ett brandpräglat skogslandskap. Brandskadad skog har högt bevarandevärde och prioriteras för formellt skydd.

Förbudet gäller områdena Nötberget och Nötbergets sydbrant, Körbruksberget, Björkvallsbrännan, Ängrabrännan och Gommorsbrännan.

Kontakt