Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tipsa oss om björnåtlar och illegal hundträning

Björn

Inom viltförvaltningen hanterar Länsstyrelsen då och då fall med illegala björnåtlar och löshundsläpp under hundförbudstiden, det vill säga att hundar släpps lösa i skog och mark under våren och sommaren. Om någon upptäcker misstänkt illegal verksamhet är vi tacksamma om personen i fråga omgående hör av sig till länsstyrelsen, så att vi kan följa upp det.

Vad gäller kring åtling av björn?

Licensjakt efter björn får bedrivas med hjälp av åtel. Jakt med åtel är endast tillåten vid platser som iordningställts i enlighet med villkoren i licensjaktbesluten. Åtling får påbörjas tidigast den 15 juli 2019 och först efter medgivande från länsstyrelsen. Anmälan om åtel görs på blankett som skickas till länsstyrelsen. Jordbruksverkets bestämmelser styr vilket åtelmaterial som får användas.

Lösa hundar i naturen

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Syftet med lagen är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. Undantag gäller vid tillåten jakt eller jaktträning under särskilda tider som anges i 16 § jaktförordningen (hunden får då inte jaga annat än det vilt som är lovligt).

Vad gäller kring kameraanvändning?

Sedan 25 maj 2018 behövs inget tillstånd för att sätta upp viltkameror på egen mark. Dock finns det regler att förhålla sig till, först måste du ha en skylt att kameraövervakning pågår samt information om kameraövervakningen. Den information som krävs är identitet, kontaktuppgifter, syfte med övervakningen, rättslig grund, vilka rättigheter en registrerad har och att den registrerade kan klaga hos datainspektionen.

Den som använder sig av viltkameror ska tänka på att inte sätta kameran på stråk där det förväntas gå personer samt att alltid radera bilder där allmänhet har fångats på bild. På Jägareförbundets hemsida finns en mall som du kan använda för att de krav som finns på information vid viltkameran ska uppfyllas.

Kontakt