Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till reviderat beslut och skötselplan för Billuddens naturreservat ute på remiss

Länsstyrelsen Uppsala län har tagit fram ett förslag till nytt reservatsbeslut för Billudden. Förslaget innebär att reservatet får ett starkare skydd genom att skogsbruk förbjuds inom hela området och att en skötselplan för reservatet fastställs. 

Billuddens naturreservat ligger till övervägande del i Uppsala län. En liten del hav ligger i Gävle kommun i Gävleborgs län. Till och med den 29 juli 2019 har alla möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Dessa lämnas till Länsstyrelsen Uppsala län via uppsala@lansstyrelsen.se. För frågor hänvisas även till Länsstyrelsen i Uppsala.

För mer information: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/om-oss/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2019-06-17-lamna-synpunkter-pa-forslag-till-beslut-om-naturreservatet-billudden.html Länk till annan webbplats.

Kontakt