Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets analys av bostadsmarknaden visar obalans på bostadsmarknaden i sex av länets tio kommuner

Bostadsmarknaden

Länsstyrelserna har i uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. I Analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2019 ger Länsstyrelsen sin bild över hur det ser ut på bostadsmarknaden, framför allt utifrån svaren i den bostadsmarknadsenkät som kommunerna svarar på årligen.

- Att ha kunskap om nuläget samt analysera vilka behov som finns framöver är viktigt för att kunna planera för bostadsförsörjningen, säger Nicolas Orozco, samhällsplanerare på Länsstyrelsen Gävleborg.

I årets bostadsmarknadsenkät framgår att sex av länets tio kommuner bedömer att bostadsmarknaden i kommunen är i obalans. I åtta av länets tio centralorter råder det underskott på bostäder. Trots att byggtakten, i delar av länet, fortfarande är hög bedöms underskottet i flera av länets kommuner inte kunna byggas bort de kommande tre åren.

- Underskottet på bostäder är oroande eftersom det slår särskilt hårt mot hushåll som är nya på bostadsmarknaden, hushåll med lägre inkomster samt människor som har behov av en särskilt anpassad bostad, säger Sara Lennmalm, samhällsplanerare på Länsstyrelsen Gävleborg. Länsstyrelsen bedömer att arbetet med att klara en bostadsförsörjning för alla kommer att kräva stor ansträngning av länets kommuner, verksamma aktörer på bostadsmarknaden och av staten.

- Något som har påverkat bostadsbyggandet i länet positivt är de statliga bostadsstöd som infördes 2016. Eftersom produktionskostnaderna är på höga nivåer, likt i övriga Sverige, blir konsekvensen att även boendekostnaderna är höga. Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande har utgjort en mildrande effekt för boendekostnaderna, avslutar Nicolas Orozco.

Ta del av analysen under Relaterad information längst ner på sidan.


För mer information kontakta:
Sara Lennmalm
Samhällsplanerare, Enheten för samhällsutveckling
010-225 12 95

Nicolas Orozco
Samhällsplanerare, Enheten för samhällsutveckling
010-225 12 84

Kontakt