Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är det lättare att hitta och uppleva naturreservat nära dig

På Granön finns en tillgängliggjord stig, kantad av bord och bänkar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

På Granön finns en tillgängliggjord stig, bord och bänkar. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Gävleborgs län har vi över 200 naturreservat. Några områden är stora. Några är små. Och några finns i närheten av där du bor. Genom kartverktyget på alla länsstyrelsers webbplatser och Naturvårdsverkets webbplats är det nu lättare att hitta dessa värdefulla naturområden och även se vad som finns att uppleva i dem.

Älvåsen, Gran, Ensjölokarna, Näset, Hölick, Gysinge och Fäbods. Det är några av namnen på länets över 200 naturreservat. Där är naturen skyddad, för att värdefulla skogar och vatten, myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte ska hotas eller förstöras – nu eller i framtiden.

- En viktig del av arbetet med att skydda natur är även att göra den tillgänglig för upplevelser. På länsstyrelsens webbplats, under fliken besök och upptäck, finns en karta där kan du se vilka skyddade områden som finns nära dig och vilka leder och anordningar som finns i området, berättar Jennie Wahlborg friluftssamordnare på Länsstyrelsen Gävleborg.

I kartverktyget finns till exempel naturstigar, vandringsleder och kanotleder utmärkta. Här visas även var det finns entréplatser med information, parkering, toalett, soptunnor, rastplatser, fågeltorn och andra besöksanläggningar.

- Genom den här informationen vill vi förbättra tillgängligheten och upplevelsen för alla besökare i länets skyddade områden och göra det lättare att ta sig ut i naturen. Kunskap om ett område ger även en rikare upplevelse och förståelse för varför det är viktigt att skydda och bevara naturen, avslutar Jennie Wahlborg.

I flera skyddade områden har tillgängligheten varit i fokus, som till exempel ledstråk, trätrottoarer, anpassade bänkar, bord och toaletter. Gröntjärn, Österbergsmuren, Gysinge (Granön), Hamra nationalpark, Färnebofjärdens nationalpark för att nämna några.

Hitta ut - länets utflyktsguide

I utflyktsguiden ”Hitta ut” och den engelska versionen Out and About kan du ta del av länets natur- och kulturreservat. Den finns på turistbyråerna i länet.

Kontakt