Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du tänkt jaga björn med hjälp av åtel?

Foto: Mostphotos

Under licensjakten efter björn 2019 får den som anmält och fått sin åtel godkänd av länsstyrelsen bedriva jakt med hjälp av åtel. Åtling får påbörjas tidigast den 15 juli 2019 och först efter medgivande från länsstyrelsen.

Anmälan om åtel ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 20 juni 2019. Detta för att länsstyrelsen ska kunna garantera att ärendet hinner handläggas i tid innan önskad start för åtling. De anmälningar som kommer in efter den 20 juni handläggs så snart som möjligt därefter, men länsstyrelsen kan inte garantera att dessa är handlagda i tid före önskad start av åtling.

Anmälan görs på blankett Anmälan om åtel. Se Relaterade dokument längst ner.

Åtlar som påträffas och som inte har fått ett medgivande av länsstyrelsen eller som inte följer villkoren kommer att anmälas till Polisen.

För att en åtel ska vara okej ska den som ansvarar för åteln fått ett medgivande från länsstyrelsen samt följa de villkor som framgår av beslutet om licensjakt efter björn.
Se Relaterade dokument längst ner.

Enligt beslutet ska åteln bland annat ha sådant läge att:
- Avståndet till närmaste permanent bebodda hus, fritidshus som har sophämtning, åtel avsedd för viltskådning och till permanent anlagd och skyltad campingplats ska vara
minst 2 000 m.

- Åtelansvarig ska kontakta eventuella andra personer som under den aktuella perioden bor inom 2 000 m från åteln och upplysa dessa personer om åtelverksamheten.

- Avståndet till väg eller skogsbilväg ska vara minst 200 m.

- Avståndet till vandringsled ska vara minst 500 m.

- Åteln ska inte vara synlig från väg eller vandringsled.

Vill du veta var det finns godkända åtlar eller har du påträffat en åtel som du tror kan vara olovlig ska du kontakta länsstyrelsen via växelnummer 010-225 10 00.


Kontakt