Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter skarv i Söderhamn

Skarv

Länsstyrelsen har den 10 juni 2019 beslutat om skyddsjakt efter skarv i känsliga områden för fisk i Söderhamns kommun

Söderhamns kommun har den 21 maj 2019 inkommit till länsstyrelsen med fyra ansökningar angående skyddsjakt efter och störning av skarv i Söderhamns skärgård.

Kommunen ansöker om skyddsjakt efter 100 skarvar i Söderhamnsfjärden, 500 skarvar i havsområdet utanför Sandarne och 50 skarvar i havsvikarna vid Skärså, Simpviken, Inre Lötviken och Norrfjärd för att förhindra allvarlig skada på känsliga fiskbestånd. Kommunen ansöker vidare om skyddsjakt efter 50 skarvar och störning på åtta öar utanför de öar där skarv häckar idag för att förhindra att skarv etablerar sig på öarna. Slutligen ansöker kommunen även om att få pricka 200 ägg på ön Myrskär för att begränsa kolonins populationsutveckling.

Syftet med ansökan är att förhindra att skarv orsakar allvarlig skada på fiskpopulationer. Kommunen anger bland annat att när stora mängder fisk samlas på en begränsad yta i lekvikar och mindre vattendrag är det mycket troligt att dessa platser blir intressanta som födoplatser för skarv. I samband med en populationsökning av skarv skulle det innebära att det blir ett ökat predationstryck i där, vilket i sin tur skulle innebära en risk för stor negativ påverkan på fiskpopulationer då det handlar om påverkan på fiskens förutsättning till föryngring, anger kommunen. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att skyddsjakt efter skarv krävs för att förhindra allvarlig skada i områden med känsliga fiskpopulationer i Söderhamns skärgård och ansökan ska därmed beviljas säger Elina Eriksson, handläggare på enehetn för natur och vilt.

Länsstyrelsen avslår ansökningarna som innefattar störning av skarv samt prickning av ägg på ön Myrskär. Länsstyrelsen anser att det finns stor risk att äggprickning den här tiden på året sker för sent då många ungar redan är kläckta. Att människor klättrar i träden för att pricka ägg kan medföra en stor störningspåverkan på skarvpopulationen. Länsstyrelsen anser vidare att störning av skarv på öar i närheten av befintliga kolonier inte är lämplig då det är svårt att begränsa störningens utsträckning.

Beslutet, med dnr 3970-2019, 3969-2019, 3968-2019 och 3967-2019 finns som PDF nedan samt går att begära ut från länsstyrelsen via telefon eller e-post.

Beslut om skyddsjakt efter skarv i Söderhamns kommun Pdf, 307.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt