Publiceringsdatum: 7 juni 2019

Senast uppdaterad: fredag 7 juni, 11.12

Aborrtjärn

Anders och Ingrid Jonsson fick möta H.M. Konungen och berätta om sina erfarenheter av bränderna. FOTO: Sara Jerfsten/Ljusdals Kommun

H.M. Konungen besökte brandområdet i Ljusdals kommun

Onsdagen den 5 juni besökte H.M. Konungen brandområdet runt Kårböle. Han fick en genomgång av brandförlopp och efterarbete och träffade personer som varit inblandade i sommarens skogsbränder.

Förmiddagen startade på Rovdjurscentrum i Järvsö. Landshövding Per Bill gav en kort genomgång av bränder och efterarbete. Han betonade vikten av samarbete mellan myndigheter, kommuner och medborgare. Ljusdals kommunchef Nicklas Bremefors berättade om kommunens erfarenheter och Britta Ramberg från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) förmedlade det nationella perspektivet.

Räddningsledare Robert Strid berättade om utmaningar i insatsen och Joel Isensköld från Länsstyrelsen Gävleborg berättade om efterarbetet. Viktoria Asp från Försvarshögskolan presenterade deras utredning av länsstyrelsens arbete.

H.M Konungen avslutade förmiddagen med några reflektioner.

- En brand är en brand, det är otäckt för dem som råkar ut för det, det är otäckt för de markägare och skogsägare som drabbas, men det är även väldigt jobbigt för er som ska försöka hjälpa till och lösa de uppgifter så som ni ändå har som myndighet, men nu efter några års tyvärr, händelser av den här arten, så kanske vi har fått lite mer både kunskap och erfarenhet och beredskap inför detta.
Jag tror att ni har funnit varandra, både myndigheterna, men även lokalt har ni hittat varandra i ett samarbete som kommer att stärka både er själva och organisationerna. Som samhälle kommer ni att ha fått en ny styrka, och Sverige har fått en styrka! avslutar H.M. Konungen

H.M. Konungen 5 juni

FOTO: Länsstyrelsen Gävleborg

Rundtur i brandområdet

Under eftermiddagen åkte Kungen en tur runt brandområdet, för att möta markägare och andra som berörts av skogsbränderna. Representanter från Röda Korset, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Gävleborg och Mellanskog informerade under resan om sitt arbete under och efter insatsen.

Åsa Älander från Röda korset fick möjlighet att informera under resan förbi Färila om deras arbete.

- Det kändes bra att frivilligheten lyftes under programmet den 5 juni. Intresset för vår del i insatsen kändes genuint och bra. Att återknyta och summera blir en bra bearbetning av händelserna förra sommaren och det kändes relevant att återvända till området och se att det börjar ta igen sig, säger Åsa Älander

Vid Abborrtjärn fick Kungen träffa markägaren Anders Jonsson. Branden i Enskogen startade vid Vitmyran, cirka 1 km söder om tjärnen. Elden stoppades precis innan bebyggelsen. Inga permanenta bostäder förstördes av bränderna.

Abborrtjärn

Anders Jonsson berättar om sina erfarenhet som drabbad markägare. FOTO: Länsstyrelsen Gävleborg

Finnvallens fäbodvall är en exklav som tillhör Härjedalen, men omgärdas helt av Ljusdals kommun. Fäbodvallen ligger längst norrut i Enskogsbranden och riskerade att brinna ner. Fäbodvallens ägare berättade om vallens historia och räddningsinsatsen som räddade vallen.

Finnvallen

Ann-Marie Wästholt berättar om Finnvallens historia och den räddningsinsats som tillslut räddade fäbodvallen från elden. FOTO: Länsstyrelsen Gävleborg

Turen fortsatte på Kronoborgs brandgata som är nästan 4 kilometer lång och som mest 30 meter bredd. Under brandförloppet röjdes brandgator i de tre stora brandområdena. Totalt är det en 4 mil lång sträcka, med uppgrävd sten och jord för att hindra elden från att få fäste. Återställning av marken pågår under sommaren 2019.

Avslutning på Pilgrimen

Värdshuset Pilgrimen byggdes på 1870-talet och är idag en välbesökt vägkrog. Värdshuset evakuerades under bränderna, men står kvar för framtida besökare.
Här avslutades besöket och Kungen fick möta Kårböle byalag.

Pilgrimen

H.M. Konungen fick ett varmt mottagande i Kårböle. FOTO: Sara Jerfsten/Ljusdals Kommun

Kårböle

Kårböles Byalag fanns på plats vid Värdshuset Pilgrimen för att tacka H.M. Konungen för besöket. FOTO: Pernilla Söderquist/Ljusdals Kommun

Pilgrimen

Ordförande för Kårböles byalag Stellan Fagrell talar till H.M. Konungen och gästerna. FOTO: Länsstyrelsen Gävleborg

Kontakt