Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny tobakslag med utökat rökförbud gäller från 1 juli 2019

Foto: Mostphotos

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen om tobak och liknande produkter. Lagen innebär nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter. Enligt bestämmelserna får kommunerna till viss del nya uppgifter och ett utökat tillsynsansvar.

I korthet innebär den nya lagen följande stora ändringar:

  • Platser med rökförbud omfattar fler produkter än tobaksrökning, exempelvis e-cigaretter, örtprodukter och vattenpipor.
  • Det blir fler platser med rökförbud utomhus.
  • Det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning
  • Antalet portioner i en snusförpackning regleras i lag
  • Det införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror.

Rökförbudet som införs på olika platser utomhus gäller:

  • på uteserveringar till restauranger och caféer
  • på utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, exempelvis perronger, busshållplatser och taxizoner
  • på inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsutövning, såsom arenor och stadium
  • på lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • utanför entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Lagtexten i sin helhet:

På folkhälsomyndighetens webbplats hitta du mer information om den nya lagen:

Kontakt