Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter björn i Los

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om skyddsjakt efter tre björnar i Los, Ljusdals kommun. Skyddsjakten avser en hona och dennes två årsungar. Jakten utförs av länsstyrelsepersonal och får pågå till och med 4 juni 2019.

Motivet till beslut om skyddsjakten är att en björnhona med ungar under flera veckor har ställt till med problem inne bland bebyggelse, dagtid som nattetid. Trots skrämselförsök har björnarna återvänt till samhället och skapat oreda. Björnarna har bland annat varit uppe på en farstubro och tagit sig in i ett uthus genom att riva en låst dörr.

Björnarna har redan orsakat skada då de födosökt inne på gårdar och länsstyrelsen bedömer att risken att de orsakar ytterligare skada och att skadan då kan bli av allvarligare art är uppenbar. Då skrämsel inte fungerat anser länsstyrelsen att det inte finns någon annan lämplig lösning för att förhindra allvarlig skada på egendom än att låta avliva björnarna.

Flera rapporter har kommit till länsstyrelsen om att situationen i Los också gjort att boende känner sig oroliga och otrygga. Länsstyrelsen har hänvisat dessa vidare till Polisen eftersom fall där ett rovdjur bedöms vara farligt för människors säkerhet i första hand bör hanteras av polismyndigheten i enlighet med 9 § jaktlagen.

Läs länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter björn här Pdf, 265.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Joel Isensköld:
010–2251308
joel.isenskold@lansstyrelsen.se

Kontakt