Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer än 25 000 personer besökte naturum Färnebofjärden under förra året

Naturum Färnebofjärden ligger intill den fina kulturmiljön Gysinge Bruk.

Naturum Färnebofjärden ligger i anslutning till Färnebofjärdens nationalpark. Mitt i den fina kulturmiljön i Gysinge Bruk, med den brusande Dalälven tätt intill husknuten, fungerar naturum som en inspirerande port till nationalparken. Foto Tomas Ärlemo

Sveriges 33 naturum hade tillsammans 1,8 miljoner besök 2018, lika många som 2017. I länets naturum, Färnebofjärden, ligger den siffran på 25 820 besök för 2018, vilket är en ökning på 26 procent. Det visar statistik som Naturvårdsverket har tagit fram.

Sverige har 33 naturum som ligger i anslutning till besöksvärd natur, ofta vid en nationalpark eller annat skyddat område. Syftet med naturum är att ge besökarna mer kunskap om områdets natur och arter, inspirera till att själva vilja utforska naturen och öka förståelsen för varför naturen behöver skydd och skötsel. Ett naturum ska fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet.

2018 låg besökssiffran till naturum Färnebofjärden, i Gysinge, på 25 820 besökare. Det är en ökning på 26 procent jämfört med året innan.

– Vi har de senaste åren sett ett ökat intresse att besöka naturum och en bidragande orsak kan vara utökade öppettider och ett brett utbud av aktiviteter. Som besökare kan du till exempel delta i den populära ugglespaningen, paddla kajak i Dalälven, följa med på ormsafari eller gå en naturfotokurs, berättar Jessica Berg, föreståndare för naturum Färnebofjärdens nationalpark.

Under 2018 deltog över 4 500 personer i aktiviteter, visningar eller guidade turer på naturumet Färnebofjärden. 480 skolelever besökte naturumet som en del i sin utbildning, året innan var antalet 445.

– Det är glädjande att vi även i år ser en ökning av antalet skolelever som besöker naturum. Mer kunskap om naturen och området ger en rikare upplevelse men även en större förståelse för varför det är viktigt att skydda och bevara naturen nu och i framtiden. Naturintresset kan i sin tur förhoppningsvis väcka ett miljöintresse hos barn och ungdomar, fortsätter Jessica Berg.

Om naturum Färnebofjärden

Naturum Färnebofjärden ligger i anslutning till Färnebofjärdens nationalpark. Mitt i den fina kulturmiljön i Gysinge Bruk, med den brusande Dalälven tätt intill husknuten, fungerar naturum som en inspirerande port till nationalparken.

Vi firar nationalparkernas dag lördagen den 25 maj

Lördag 25 maj firar vi Nationalparkernas dag i Färnebofjärden! Gå tipspromenad, håva efter småkryp i älven samt delta på guidad tur i nationalparken. Vi har en brasa igång vid ett av vindskydden, så ta gärna med dig något att grilla. Vi bjuder på kaffe, saft och kaka!

Även några av våra samarbetspartners anordnar aktiviteter i eller kring Färnebofjärdens nationalpark denna dag. Vad sägs om Gäddjakten, Kajakpaddling med guide, Växt- och mindfulnessvandring, eller kanske en Bäverspaning?

Kontakt