Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kommunturné och ny vägledning ger gemensam färdplan för fossilfria transporter i länet

Foto: Mostphotos

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det finns en bred samarbetsvilja i Sverige och i länet för att genomföra omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

I samverkansgruppen Fossilfritt Gävleborg arbetar Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg tillsammans för att nå regeringsmålet ”en fossilfri transportsektor till 2030”. I gruppen ingår även Högskolan i Gävle, Sandbacka Sciencepark, Biodriv Mitt, Söderhamn nära, Ovanåker och Gävle kommun.

Under april månad har Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg genomfört dialogmöten med alla tio kommuner i länet, där allt från kommunstyrelsernas ordförande till fordonssamordnaren var inbjudna. Följande frågor ställdes: Hur kan vi med gemensamma krafter ställa om transportsektorn till 2030? Vad är kommunens respektive länsstyrelsens och regionens roll i omställningen? Kan kommunerna gå före och vara fossilfria till 2025? Finns det hinder för det?

- De flesta kommuner arbetar aktivt med att ställa om sina egna fordons- flottor, men på vissa håll saknas det ladd- och tankinfrastruktur och ett tydligt ledarskap. De allra flesta är övertygade om att det främst är en fråga om vilja, men att just den inte varit stark nog. Kommunerna ser att de har en viktig uppgift i att vara en förebild, säger Evelina Loberg, samordnare energi och klimat på Länsstyrelsen Gävleborg.

Även om de offentliga fordonen bara motsvarar 1% av alla fordon i länet så är kommunerna en stor arbetsgivare, där hållbart resande i tjänsten kan ge ringar på vattnet privat. Kommunerna kan också skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande för privatpersoner i samhällsplaneringen.

- Samverkansgruppen Fossilfritt Gävleborgs mål är att stärka sin samordningsroll och skapa en gemensam färdplan för länet. Mer kunskapsunderlag, samordningsaktiviteter och ledarskap efterfrågas av kommunerna, säger Evelina Loberg. Vi har även tagit fram en vägledning kring förnybara drivmedel som vänder sig till privatpersoner och företagare. Broschyren ska slå hål på myter kring dessa bränslen och göra det lättare för konsumenter att kliva över till förnybara alternativ.


Den 3 juni ordnas en backcasting workshop
på Elite hotell i Gävle med syfte att definiera vilka insatser som krävs för att ställa om till en fossilfri transportsektor i Gävleborgs län till 2030.

Kontakt