Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

50 björnar får fällas under årets licensjakt i Gävleborg

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter björn 2019. Jakten inleds den 21 augusti och pågår som längst till och med den 15 oktober. I länet får högst 50 björnar fällas. Av dessa får 40 björnar fällas i det västra jaktområdet och 10 björnar i det östra jaktområdet.

Om beslutet
Björnstammen i Gävleborgs län ska förvaltas så att förvaltningsmålet som beslutats av Viltförvaltningsdelegationen1 nås. Det aktuella förvaltningsmålet för länet är 360 björnar och beslutades i delegationen 2014.

”När tilldelningen för 2019 beräknades utgick länsstyrelsen från det inventeringsresultat som togs fram från spillningsinventeringen 2017, vilket är det mest kompletta faktaunderlaget som tagits fram för länet”, säger Sara Waern vid Enheten för natur och vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Resultatet visade på cirka 841 björnar totalt i det inventerade området, det vill säga främst Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Cirka 508 björnar uppskattades beröra Gävleborgs län, men ett antal björnar har räknats in i flera län eftersom spillning från dessa individer insamlats i mer än ett län. Efter att dessa räknats bort uppskattades 448 björnar tillhöra Gävleborgs län. I beräkningen av tilldelningen tar länsstyrelsen sedan hänsyn till den totala kända dödligheten från licensjakter och skyddsjakter samt björnar som dödats av trafik eller på annat sätt som är känt samt en årlig reproduktion om cirka 10 %.

”En tilldelning på 50 björnar innebär att avskjutningen omfattar ett större antal björnar än vad som motsvarar den årliga tillväxten i länet och kommer i och med det att sänka björnstammen i länet. En tilldelning på 50 individer syftar till att inom en femårsperiod, då det är dags för nästa spillningsinventering i länet, nå länets förvaltningsmål på ett kontrollerat sätt”, säger Sara Waern vid Enheten för natur och vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Nyheter för i år
I år har länsstyrelsen satt ett sista datum för anmälan av åtel, vilket är senast den 20 juni 2019. Detta för att länsstyrelsen ska kunna garantera att ärendet hinner handläggas i tid innan önskad start för åtling. De anmälningar som kommer in efter den 20 juni handläggs så snart som möjligt därefter, men länsstyrelsen kan inte garantera att dessa är handlagda i tid före önskad start av åtling.

Kontrollen av anmälda åtlar kommer att öka i år och det är därför av stor vikt att placeringen av åteln följer de villkor som finns med i beslutet. Det är även viktigt att koordinater i anmälan är korrekta samt att alla fält i anmälan är ifyllda.

Under årets jakt kommer endast ett telefonnummer att användas för kontroll av återstående tilldelning och för anmälan om fälld eller påskjuten björn. Du får efter att du ringt in välja ditt syfte med samtalet. Telefonnumret att komma ihåg är 010-225 11 99.

Kom ihåg!
Alla som deltar i jakten ska vara medvetna om samtliga villkor som gäller, se därför till att läsa igenom beslutet innan du ger dig ut i skogen.

Vid besiktning ska skytt och jaktledare kunna uppvisa statligt jaktkort, ID-handling samt vapenlicens. Så se till att ha alla handlingar med dig.

Länk till licensjaktbeslutet hittar du här nedanför.

Kontakt