Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möte med viltförvaltnings-delegationen den 10 maj

Brunbjörn

På fredag, den 10 maj, hålls årets andra möte med länets viltförvaltningsdelegation.

Till detta möte har ordinarie ledamöter kallats. På mötet ska beslut tas om en ny arbetsordning för delegationen samt nya bestämmelser kring ersättningar och arvoden. Utöver detta kommer länsstyrelsen informera om kommande licensjakt efter björn, läget inom skarvförvaltningen samt 2018-2019 års inventeringsresultat av stora rovdjur.

Om vilförvaltningsdelegationen

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen innebär bland annat att vi ska informera om vilt och jaktens regler och leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren. Till sin hjälp har varje länsstyrelse en viltförvaltningsdelegation, som på regional nivå ska samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Viltförvaltningsdelegationen består av representanter för olika intressen inom området och delegationen träffas fyra gånger per år.

Kontakt