Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd om viktiga vattenfrågor

Vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten, ska ge möjlighet för berörda att delta i arbetet.

Nu är det dags för samråd om "Översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027" i vattendistrikten Bottenviken, Bottenhavet och Norra Östersjön. Samrådet pågår 2 maj till 1 november. Mer information om samrådet finns på vår webbplats.

Kontakt