Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tydligare styrning utvecklar Sveriges djurskyddskontroll

Foto: Mostphotos

Jordbruksverket tar årligen fram en rapport med statistik och analys av utvecklingen inom djurskyddskontrollen. Årets rapport visar bland annat att kompetensen inom djurskyddskontrollen är hög och att det finns skillnader i länsstyrelsernas resursåtgång. Statistiken visar också att det totala antalet kontroller i landet har minskat något. Enligt Jordbruksverkets pressmeddelande kan det handla om en kombination av faktorer som resurser, nya arbetsuppgifter, ledningsstruktur eller geografiska faktorer.

– Under 2018 har alla län lagt ned ett betydande arbete på att förbereda inför och ta emot en del arbetsuppgifter som rör djur från polisen. Det har med stor sannolikhet påverkat allas vår möjlighet att göra lika många kontroller i fält som året innan, säger Jenny Larsson enhetschef. I Gävleborgs län har även förra sommarens torka och arbetet med skogsbränderna påverkat hur vi arbetat med kontrollverksamheten under året.

Länsstyrelserna har tillsammans med Jordbruksverket tagit fram mål för djurskyddskontrollen. De handlar bland annat om hur tillgängliga resurser bör prioriteras mellan olika typer av kontroller.

Kontakt