Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tyck till om Gävleborgs läns energi- och klimatstrategi

2020–2030

Bild: Mostphotos

Länsstyrelsen Gävleborgs län har i dialog med länets aktörer tagit fram ett förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi. Arbetet utgår från regeringsuppdraget att Länsstyrelsen i dialog med andra aktörer ska ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast den 15 oktober 2019. Strategin kommer att layoutas efter att remissvaren bearbetats.

Vi vill nu ge er möjlighet att komma med synpunkter på den framtagna strategin och särskilt fundera på följande frågeställningar:

  • Speglar strategin de utmaningar som länet står inför?
  • Är de föreslagna målen relevanta och tillräckliga?
  • Är de identifierade behovet av åtgärder relevanta och tillräckliga?
  • Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er bransch/organisation?
  • Hur ser ni på er bransch/organisations roll i det praktiska arbetet med utförandet av åtgärderna i strategin?

Lämna i första hand synpunkter utifrån frågeställningarna ovan, senast 19 augusti 2019, via e-post till gavleborg@lansstyrelsen.se.

Märk svaret med ”Remissvar energi- och klimatstrategi 2020-2030, diarienummer 2678-2019

Kontakt