Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu ska samverkan mellan länen bli bättre

Nu ska samverkan mellan länen bli bättre. I Järvsö den 3-4 april stod det klart, länsstyrelserna ska bli bättre på att samordna sina krisorganisationer. Foto Erika Axmark

Nu ska samverkan mellan länen bli bättre. I Järvsö den 3-4 april stod det klart, länsstyrelserna ska bli bättre på att samordna sina krisorganisationer. Foto Erika Axmark

I Järvsö den 3-4 april stod det klart, länsstyrelserna ska bli bättre på att samordna sina krisorganisationer. Tillsammans med Dalarna och Jämtland stod Länsstyrelsen Gävleborg som värd för seminarium och utvärdering av skogsbränderna sommaren 2018.

Landshövdingar, länsråd och försvarsdirektörer från alla Sveriges länsstyrelser fanns representerade och kunde tillsammans enas om att krisberedskapen ska ses över och att samarbetet myndigheter emellan kommer att bli avgörande.

Skillnader mellan länen

Känslan av att fönstret mot framtiden står öppet var något som genomsyrade seminariedagarna i Järvsö. Inledningsvis presenterades de utredningar som pågår eller precis har avslutats. Där kan man se hur de olika branddrabbade länen skiljer sig åt, vad som har fungerat bra och vad som kan förbättras till framtida kriser. För det var krisberedskap i stort som diskuterades, med avstamp i 2018 års stora skogsbränder. Det stod snart klart att många av tidigare diskussioner har börjat handla mycket om hur man rustar sig för just skogsbränder, medan realiteten är den att krisorganisationer måste byggas kring kriser i stort eftersom nästa stora händelse kan handla om något helt annat.

Fokus på organisation i en kris

Fokus på hur man ska organisera sig efter att en stor kris har avslutats måste också finnas med. Frågor som också lyftes var: Vad händer om alla länsstyrelser skulle befinna sig i en stor krissituation samtidigt? Hur ska man kunna arbeta effektivare med andra myndigheter och frivilligorganisationer? Och hur organiserar man sin krisstab?

Diskussion om förslag på samverkan

Under både paneldiskussionen och torsdagens workshop kom många goda förslag fram på hur samverkan mellan länen kan utvecklas, hur kompetensen i organisationerna ser ut och kan användas och hur man samlat kan bygga sin krisorganisation.

Kontakt