Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Informationsträff om resurscentra som stöd vid hedersrelaterat våld

Hur skapar vi ett resurscentra som håller över tid, även efter att projektet är slut? Det var en av frågeställningarna på gårdagens informationsträff med länets nyckelaktörer inom arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.

I höstas utsågs Gävleborg till ett av fyra pilotlän som ska stödja utvecklingen av resurscentra för barn och vuxna mellan 13-26 år som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Igår samlade Länsstyrelsen Gävleborg ett 50-tal nyckelaktörer från bland annat länets kommuner, poliskårer och frivilligorganisationer för att berätta mer om pilotprojektet och tillsammans diskutera hur vi kan skapa ett resurscentra som finns kvar även efter projektets slut.

- Vi behöver stärka arbetet både på kort och lång sikt och därför är det viktigt att vi pratar om hur vi kan lämna över till och stötta er så att ni kan fortsätta detta oerhört viktiga arbete. Vi hoppas också att det vi gör här i Gävleborg kommer att bli så pass bra att andra län kommer att vilja ta efter, sade landshövding Per Bill när han hälsade alla välkomna.

Ett stöd för både utsatta och yrkesverksamma

Därefter tog Malin Almqvist, länsråd i Kalmar län, över ordet och informerade om arbetet med resurscentra ur ett nationellt perspektiv. Hon berättade att resurscentrat ska finnas till för att stötta såväl utsatta som yrkesverksamma som behöver hjälp när de stöttar de som har utsatts och att dialog och samverkan är oerhört viktigt.

- En förutsättning för att vi ska lyckas, särskilt när vi har begränsat med tid, är att det finns fungerande nätverk som kan driva frågor kring hedersrelaterat våld gemensamt. Här finns ett starkt engagemang både i länet och hos länsledningen och ni samarbetar redan inom flera av dessa områden, vilket var en av anledningarna till att Gävleborg utsågs till ett av de fyra pilotlänen, sade Malin Almqvist.

Hon pratade också om vikten av att inte köra över eller arbeta parallellt med befintlig verksamhet, utan att bygga på det som finns.

Att finnas till hands oavsett behov och plats

Att bygga vidare på det som finns togs även upp i gruppdiskussionerna som följde. Bland annat talade deltagarna om att öka samverkan med skolorna, att det resursteam som redan finns i länet kan finnas som stöd för yrkesverksamma och att det är viktigt att följa upp effekten av de insatser vi gör och sprida goda exempel. Man diskuterade också hur man gör stödet tillgängligt i hela länet, så att alla, oavsett var man bor eller vilken situation man är i, snabbt ska kunna få hjälp på det sätt man själv vill och behöver.

- Jag tror, precis som ni säger, att det är viktigt att vi lyssnar på dem som behöver vårt stöd för att vara säkra på att vi hittar lösningar som passar dem. Vissa kanske vill ha en fysisk plats att gå till och andra stöd över nätet eller på andra trygga platser, som till exempel skolan. Att utveckla tekniska lösningar som en virtuell dagbok, som några ungdomar har föreslagit, vore också spännande och något som många våldsutsatta kan ha nytta av, sade Klara Westerlund, samordnare vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt