Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Grinduga

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 26 mars 2019 beslutat om bildande av Grinduga naturreservat i Gävle kommun. 

Naturreservatet omfattar 22 hektar och är beläget 9 km OSO om Gävle. Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 666-2017). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html Länk till annan webbplats..

Kontakt