Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Grindugas gamla kulturmarker utanför Gävle skyddas som naturreservat

Nyslåttrad äng i Grinduga naturreservat. Foto: Anna Kjellander

Nyslåttrad äng i Grinduga naturreservat. Foto: Anna Kjellander

Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Grinduga naturreservat. Området ligger precis öster om Grinduga by, ca 9 km ostsydost om Gävle. Det 22 ha stora området omfattar både ängar, åkerholmar, betesmarker och skog.

Grinduga naturreservat består av ett välbevarat kulturlandskap där vissa delar brukades redan på medeltiden. Många ålderdomliga strukturer är bevarade, så som slåttermarker, små åkerlappar, odlingsrösen, fägator och betad skog. Det är lätt för besökaren att få en bild av hur markerna brukades förr i tiden.

I reservatet finns ett stort antal kärlväxter som är beroende av att området hålls öppet genom bete eller slåtter. Det finns också en stor rikedom av olika fjärilsarter i området. Delar av området ingår i nätverket Natura 2000.

Populärt utflyktsmål

I reservatet finns två rastplatser och en naturstig. Delar av området har restaurerats, och de hävdade områdena sköts årligen genom bland annat bete och slåtter. Att området nu blir naturreservat innebär att det skyddas mot exploatering, samt att den fortsatta skötseln underlättas.

Beslut- och skötselplan, Grinduga naturreservat Pdf, 3 MB.

Kontakt