Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regionala projektmedel för att främja energiomställning och klimatpåverkan

Länsstyrelsen får varje år medel från Energimyndigheten för sin verksamhet att i ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet inom samtliga relevanta sakområden avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan.

En del av de tilldelade medel får även användas för ”bidrag till andra lokala och regionala aktörers medverkan i utvecklingen av förnyade regionala energi- och klimatstrategier”. Medlen ska användas till åtgärder eller aktiviteter som syftar till att genomföra det regionala åtgärdsprogrammet med fokus på Ökad energieffektivisering och andel förnybar energi i länet.

För år 2019 finns 167 306 kronor avsatt för lokala och regionala aktörer för att arbeta med utvecklingen av de förnyade energi- och klimatstrategierna.

Ansökan och bifogade filer skickas som PDF- eller i Wordformat till gavleborg@lansstyrelsen.se, senast 30 april 2019.

Kontakt