Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möte med viltförvaltnings-delegationen den 22 mars

Brunbjörn

Idag, den 22 mars, hålls årets första möte med länets viltförvaltningsdelegation. Det är det första mötet sedan nya ledamöter förordnades i januari.

Till detta möte har ordinarie ledamöter kallats. Mötet inleds med lunch på Gävle slott. Därefter kommer det bland annat fattas beslut om nya länsegna riktlinjer för skyddsjakt efter stora rovdjur, fällavgifter och jakttider för älg och fördelning av medel för skador av säl samrådas. Utöver detta kommer ett flertal informationspunkter hållas, såsom

  • läget i miniminivåarbetet gällande stora rovdjur
  • uppföljning av älgjakten 2018/2019

Om vilförvaltningsdelegationen

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen innebär bland annat att vi ska informera om vilt och jaktens regler och leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren. Till sin hjälp har varje länsstyrelse en viltförvaltningsdelegation, som på regional nivå ska samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Viltförvaltningsdelegationen består av representanter för olika intressen inom området och delegationen träffas fyra gånger per år.

Kontakt