Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Gävleborg storsatsar på havet, #kustx

Under året kommer projektledaren Carolyn Faithfull kommer samla in information om livet i havet. Bland annat genom radiostyrda båten som visas i bilden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Under året kommer projektledaren Carolyn Faithfull kommer samla in information om livet i havet. Bland annat genom radiostyrda båten som visas i bilden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Under året kommer flera stora projekt att pågå med fokus på havet längs med Gävleborgs kust. Det kommer att ge oss svar på hur havet mår och hur vi kan bli bättre på att ha hand om det. Under året, med start i april, kommer den mest omfattande enkätundersökningen inom fritidsfiske skickas ut till 15 000 boende längs med kusten.

Gävleborgs bräckta kustvatten gör att arter av både marint ursprung och sötvattensursprung är extra känsliga för mänsklig påverkan. Kustens naturmiljöer är starkt hotade av exploatering i olika former, såsom muddring och ökat strandnära byggande. Bristen på kunskap om värdefulla marina livsmiljöer har varit stor, vilket har försvårat planeringen och arbetet med områdesskydd.

Genom resultaten från projekten kan vi få kunskap om våra mest värdefulla naturområden i havet så att vi kan bevara miljön och marina arter för framtiden. Projekten är finansierade av Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten på ca 4 200 000 mkr.

Vad ska vi göra under 2018-2019?

Under året har vi fokus på 24 grunda vikar längst Gävleborgs kust. Havsvikar hyser en rik mångfald av arter, och utgör viktiga reproduktionsområden för många fiskar och sjöfåglar. De fungerar även som naturliga filter, genom att ta upp näringsämnen från landavrinning innan vattnet når det öppna havet.

  • Flera gånger under året kommer då pH mätas, liksom temperatur, syre och grumlighet. Men även inventering av abborrerom i samarbete med Sportfiskarna, beräkna fiskyngel och inventera bottenvegetationen i vikarna.
  • Dessutom inventering av sikyngel i 21 områden, utanför vikarna.
  • Enkätundersökning med ett utskick på 15 000 stycken.

Största enkätundersökningen i Sverige

Genom den mest omfattade enkätundersökningen i Sverige kommer 10% av fastighetsägarna som bor inom 5 mil från kusten få möjlighet att hjälpa oss hitta viktiga områden för fritidsfiske och hur mycket det fiskas.

I slutet av april, början på maj kommer första utskicket på 5 000 att nå fastighetsägarna. Andra utskicket i slutet av augusti och det sista kring nyår, totalt 15 000 enkäter.

Följ oss även under #kustx

Kontakt