Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Björkehorn

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 11 mars 2019 beslutat om bildande av Björkehorns naturreservat i Gävle kommun. Naturreservatet omfattar 43 hektar och är beläget cirka 7 km norr om Gävle.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 4257–2017). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt