Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktigt att registrera sig som primärproducent av livsmedel och/eller foderföretagare

Ensilagebalar, foto Mostphotos

Riksdagen har beslutat om nya regler och sanktionsavgifter inom kontrollen av primärproduktionen. De nya bestämmelserna började gälla 1 januari 2019. Därför är det nu viktigt att registrera sig som primärproducent av livsmedel och/eller foderföretagare.

I Riksdagens beslut om nya regler för vad som händer om man bryter mot livsmedels- eller foderlagen finns en ny bestämmelse om att en sanktionsavgift ska tas ut när det konstateras avvikelser i vissa fall.

Det handlar till exempel om:

  • när någon påbörjat en livsmedelsverksamhet (primärproduktion eller vidareförädling) utan att ha registrerat verksamheten hos kontrollmyndigheten. För primärproduktion ska registrering göras hos länsstyrelsen och för vidareförädling ska registrering göras hos kommunen.
  • när någon påbörjat en foderverksamhet utan att ha registrerat verksamheten hos kontrollmyndigheten. För foderverksamhet ska registrering göras hos Jordbruksverket.
  • När det vid kontroll konstaterats brister när det gäller att uppfylla kraven på journalföring av användning av växtskyddsmedel och biocider samt brister när det gäller krav på dokumentation vid leverans av små mängder honung, ägg, råmjölk eller opastöriserad mjölk.

Vem är primärproducent av livsmedel och/eller foderproducent?

Du räknas som primärproducent av livsmedel om du producerar något som hamnar i livsmedelskedjan. Exempel på detta är om om du odlar spannmål eller potatis till livsmedel eller om du föder upp nötkreatur, får, gris, fjäderfä eller om du producerar mjölk eller honung. Du som enbart producerar för eget bruk behöver inte registrera din verksamhet.

Du räknas som primärproducent av foder om du lagrar foder för utfodring på din egen anläggning och om du producerar foder, till exempel om du odlar vall eller spannmål avsett för foder. Du som enbart producerar foder och utfodrar djur som hålls för egen konsumtion behöver inte registrera dig.

Om du är primärproducent av livsmedel eller foderföretagare men inte registrerat din verksamhet så är verksamheten i praktiken olaglig och ett brott mot lagstiftningen.

Hur registrerar man sig?

Du hittar tjänsten för registrering av livsmedelsproduktionen på: http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg Länk till annan webbplats. 
(under Företag/ Lantbruk och djur/ Livsmedel/ Livsmedelsproduktion)


Du hittar tjänsten för registrering av foderproduktionen på: 
www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.
(under Djur/ Foder/ Du som hanterar foder/ Anmäla foderanläggning)Kontakt