Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hearing om Tillsammans mot brott

Intresset var stort när Länsstyrelsen i mitten av februari bjöd in till en hearing om det nationella programmet Tillsammans mot brott. Syftet är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället.

Ett fyrtiotal personer inom individomsorg, skola, säkerhet, folkhälsa, brottsförebyggande verksamhet, lokala politiker och kommunpoliser fanns på plats på Scandic Bollnäs för att diskutera hur man tillsammans kan samverka och utveckla det brottsförebyggande arbetet i länet.

Med stöd av Linda Lindblom från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, fördes diskussioner om de lokala brottsförebyggande organisationerna och hur de ska vara sammansatta. Kan de vara politikerstyrda eller tjänstemannastyrda och ska de ha arbetsutskott? En annan av huvudfrågorna var om det måste utses en brottsförebyggande samordnare för att få genomslag för det nationella programmet Tillsammans mot brott. Dessutom fördes en diskussion om den metod som ligger till grund för samarbetet mellan poliser och kommuner kring medborgarlöften och överenskommelser om samverkan. Deltagarna fick också arbeta med sina prioriteringar av det brottsförebyggande arbetet. Det resulterade i att alla åkte hem med tre prioriterade förslag i väskan. Bland annat såg många behov av att bättre styra upp rollfördelningen inom den egna organisationen och riktningen mot de lokala utmaningar som finns.

- Linda Lindblom kommenterade att hon inte på något liknande möte sett så många närvarande politiker, något hon gav länet en eloge för och som vi naturligtvis är mycket glada över. Vi behöver öka människors trygghet genom olika brottsförebyggande insatser och vi hoppas dagen stimulerat deltagarna att fortsätta utveckla det brottsförebyggande arbetet, både lokalt och regionalt, säger Nelli Kopola, regional samordnare för brottsförebyggande frågor, Länsstyrelsen Gävleborg.

Tillsammans mot brott
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2017/03/skr.-201617126/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SVT Gävleborg om dagen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/tillsammans-mot-brott-brottsforebyggande-atgarder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt