Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nya naturreservat och tillägg till naturreservat

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 19 februari 2019 beslutat om bildande av Skruvtjärnsknippens naturreservat och Tväringsskogens naturreservat i Ljusdals kommun.

Skruvtjärnsknippens naturreservat omfattar 36,0 hektar och är beläget ca 5 km nordost om Ramsjö. Tväringsskogens naturreservat omfattar 43,8 ha och är beläget ca 6 km nordost om Ramsjö.

Länsstyrelsen har även beslutat om tillägg till Mellanljusnans naturreservat i Ljusdals kommun. Tilläggsbeslutet berör föreskrifterna i ett 1,7 ha stort område inom naturreservatet.

Besluten med föreskrifter och kartor finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (Skruvtjärnsknippen dnr 4737-2017, Tväringsskogen dnr 1656-2017, Mellanljusnans tilläggsbeslut dnr 4738-2017). De finns även på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press.

Kontakt