Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om läget rörande hästsmitta i Gävleborg

Ett flertal hästar i Stockholms län har insjuknat i viruset EHV-1, även kallat virusabort. Här i Gävleborg har vi i nuläget inga konstaterade sjukdomsfall av anmälningspliktig smittsam hästsjukdom, inklusive detta virus.

Virusabort (EHV-1) är ett herpesvirus som kan orsaka luftvägsinfektion med hosta, nosflöde och feber, spontan abort eller i enstaka fall ge neurologiska symptom som exempelvis förlamning. Under början av året har ovanligt många hästar smittats i Stockholms län, där flera hästar har fått avlivas. Detta skapar av naturliga skäl en stor oro även bland Gävleborgs invånare, där många har kontaktat vår länsveterinär för frågor om smittoläget här. Den här typen av utbrott är dock väldigt ovanligt och i Gävleborg har vi inte haft något fall av viruset.

Hur smittar viruset?

Viruset smittar via direkt kontakt genom att hästar nosar på varandra eller nyser ut droppar i luften, och sprids främst vid kontakt med sjuka individer. Viruset kan även spridas från hästar innan de uppvisar sjukdomssymptom. Smittan kan även ske indirekt via händer, kläder, skor, inredning och utrustning.

Vad kan jag göra för att minska risken för smitta?

För att förhindra att smitta sprids inom en anläggning eller besättning eller förs in i en ny besättning finns det ett antal åtgärder du kan vidta.

Anläggning/stall

 • Ha en isolerings-/karantänsbox för hästar som kommer till stallet och som ska stanna. Låt dem vara där i tre veckor så att eventuella symtom hinner uppträda.
 • Ha särskild uppstallning för tillfälliga besök i annat stall.
 • Se över hästtrafik inom stallet och eventuellt lån av varandras boxar.
 • Dela om möjligt upp stallet i mindre avdelningar med egna uppmärkta redskap.
 • Sätt upp tydlig information om vilka rutiner som gäller.
 • Se till att hovslagare och veterinärer med flera har tillgång till bord, handräckning och rengöring vid besök.
 • Ta tempen på hästarna regelbundet så sjukdom upptäcks tidigt.
 • Gör ren utrustning noggrant som ska transporteras till ett annat stall/anläggning. Komplettera gärna med desinfektionsmedel.
 • Undvik onödig trafik av personer och hästar i stallet.

Ridhus

 • Undvik att hästar hälsar på varandra och mocka undan så att hästarna inte luktar på varandras avföring i ridhuset.
 • Undvik att hantera hästar från olika stallar i ridhuset.
 • Förvara täcken m.m. i sopsäckar istället för att hänga dem på sargen i ridhuset.

Personer

 • Tvätta händerna noga med tvål och vatten före och efter hantering av hästar och torka händerna med pappershanddukar. Komplettera med fördel med handdesinfektionsmedel när du har tvättat händerna.
 • Byt kläder och skor och duscha om du förflyttar dig mellan olika ridanläggningar, särskilt när du har vistats i ett stall/anläggning med sjuka hästar. Tvätta kläderna i 60 grader.

Fundera även över vilka tävlingar du deltar i. Observera att, enligt Svenska Ridsportförbundet, ansvarar du vid tävling för att din häst inte har visat några tecken på smittsam sjukdom de senaste tre veckorna, eller att din häst inte har vistats i ett stall där smittsam sjukdom förekommit under de senaste tre veckorna (TRI Mom 112 2019). Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund har även, i samråd med arrangörerna i Stockholmsområdet, infört ett frivilligt tävlingsstopp under perioden 13 februari till 7 mars med anledning av det aktuella smittoläget i länet.

Vad ska jag göra om jag misstänker smitta?

Var observant på eventuella sjukdomssymptom om du misstänker att din häst har varit i kontakt med en häst på en drabbad anläggning. Tempa hästen dagligen i minst en vecka och kontakta veterinär omedelbart vid misstanke om smittsam sjukdom. Viruset EHV-1 är anmälningspliktigt och behandlande veterinär anmäler eventuell misstanke till länsstyrelsen. Smittskyddsrekommendationer, såsom isolering, lämnas till hästägaren/stallet av behandlande veterinär.

Aktuell information om hästinfluensa

Med anledning av att det förekommer flertalet utbrott av hästinfluensa i Europa och att hästar frekvent reser över landsgränser, informerar Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, om att hästägare med fördel kan se över sina hästars vaccinationsskydd för hästinfluensa. Detta i förebyggande syfte. För de hästar som har frekvent kontakt med andra hästar eller hästar som transporteras mellan anläggningar/stall, kan det vara en god idé att i år tidigarelägga årets vaccination. Detta om det har gått mer än 6 månader sedan senaste vaccinationen efter grundvaccinationen.

Kontakt