Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tväringsskogen och Skruvtjärnsknippen blir naturreservat

Tväringsskogen och Skruvtjärnsknippen ligger även i närheten av Brassbergets naturreservat som är unikt för denna del av landet genom sin stora lövrikedom. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Tväringsskogen och Skruvtjärnsknippen ligger även i närheten av Brassbergets naturreservat som är unikt för denna del av landet genom sin stora lövrikedom. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen beslutade idag att bilda två nya naturreservat – Tväringsskogen och Skruvtjärnsknippen. Områdena ligger nära varandra, några kilometer nordost om Ramsjö i Ljusdals kommun. Skyddet för Mellanljusnans naturreservat förstärks genom att ett område där skogsbruk enligt tidigare beslut varit tillåtet, nu skyddas mot avverkning.

Skogen i de nybildade naturreservaten Tväringsskogen och Skruvtjärnsknippen är sedan länge präglad av skogsbränder. Tväringsskogen ligger i en sluttning söder om sjön Tväringen. Här finns bland annat äldre tallskog med spår av bränder. Här växer sällsynta och hotade arter som till exempel dvärgbägarlav och varglav.

Skruvtjärnsknippen omfattar en brant sluttning med gammal lövrik tallskog samt lövrik barrblandskog kring Skruvtjärnsbäcken. Området har höga naturvärden och även här finns flera hotade och sällsynta arter i området, till exempel tallticka och aspgelélav.

-Tväringsskogen och Skruvtjärnsknippen ligger även i närheten av Brassbergets naturreservat som är unikt för denna del av landet genom sin stora lövrikedom, säger Helena Persson, biolog på Länsstyrelsen.

Via markbytesprojektet ESAB har skogsbolag fått ersättningsmark för områden som ska bli naturreservat. Då det fanns naturvärden på delar av bytesmarken behöll Naturvårdsverket dessa områden i sin ägo.


Beslut och skötselplan Tväringsskogen Pdf, 3.3 MB.
Beslut och skötselplan Skruvtjärnsknippen Pdf, 3.3 MB.

Tillägg till Mellanljusnans naturreservat

Mellanljusnans naturreservat i Ljusdals kommun bildades 2015 med syftet att bevara en outbyggd älvsträcka med strömmande vatten och älvnära land- och våtmarksmiljöer. Nu förstärks skyddet för Mellanljusnans naturreservat genom att 1,7 ha skog där skogsbruk enligt tidigare beslut varit tillåtet, nu skyddas mot avverkning. Det är också viktigt för friluftslivet och har även en funktion som skyddszon mot Ljusnan.

Tillägget till Mellanljusnans naturreservat har möjliggjorts tack vare att de privata markägarna har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg.

Tilläggsbeslut för Mellanljusnans naturreservat Pdf, 2.8 MB.

För mer information kontakta:

Helena Persson, 010-225 13 09, helena.k.persson@lansstyrelsen.se

Låga i Tväringsskogen (liggande dött träd). Foto: Helena Persson

Låga i Tväringsskogen (liggande dött träd). Foto: Helena Persson

Sorgåns mynne i Mellanljusnans naturreservat. Foto Helena Persson

Mellanljusnans naturreservat. Foto Helena Persson.

Kontakt