Publiceringsdatum: 19 februari 2019

Senast uppdaterad: torsdag 21 februari, 10.12

Landsbygdsnytt nr 1 2019

I årets första nummer kan du bland annat läsa om hur Länsstyrelsen Gävleborg arbetat med regionaliseringen av Sveriges nationella skogsprogram, studien om skarven och den nya förvaltningsplanen för skarv i Gävleborgs län, möjligheter med andelsjordbruk och REKO-ring, de småskaliga vattenkraftverkens framtid samt tips kring hur hästhagar kan minska kväveläckaget. Här hittar du även checklista för din SAM-ansökan, viktiga datum och information om Öppet hus.

Kontakt