Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Stensjön

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 12 februari 2019 beslutat om bildande av Stensjöns naturreservat i Hudiksvalls kommun.

Naturreservatet omfattar 1250 hektar och är beläget 10 km norr om Brännås. Beslutet ersätter det tidigare beslutet (1992-06-15) för samma område. Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 8009-2011). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press Länk till annan webbplats..

Kontakt