Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Måndagsskogarna

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 12 februari 2019 beslutat om bildande av Måndagsskogarnas naturreservat i Ljusdals kommun.

Naturreservatet omfattar 1863 hektar och är beläget 15 km öster om Ramsjö. Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 6735-2017). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press. Länk till annan webbplats.

Kontakt